… víme co potřebujete

Změny paušálních výdajů od roku 2018 v daňovém balíčku od 1.7.2017

Vzhledem k tomu, že byl schválen dne 16.6.2017 daňový balíček s účinností od 1.7.2017 vstoupily v platnost také změny paušálních výdajů u podnikatelů omezeně od roku 2018.  U paušálních výdajů 60% může poplatník od r.2018 uplatnit výdaje max do výše: 600tis.Kč., ročně,  u paušálních výdajů 80% může poplatník uplatnit max. 800tis. Kč., ročně, u paušálních výdajů 40% může poplatník uplatnit max.400tis. Kč., ročně a u paušálních výdajů 30% může poplatník uplatnit paušální výdaje ve výši 300 tis.Kč. ročně.