… víme co potřebujete

Zajištění BOZP

Zajištění BOZP

  • Školení firmám a jejich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce se zabývá náš externí pracovník již řadu let a zajistí Vám veškeré předpisy ve výše uvedené oblasti a poskytne užitečné rady – více: KONTAKTNÍ EMAIL

 

Stručný přehled základních povinností zaměstnavatele

  • zajistit zaměstnancům lékařské prohlídky
  • mít sjednanou smlouvu se zdravotním zařízením
  • nechat si vyhotovit dokument o kategorizaci prací pro daný druh činnosti firmy
  • zajistit školení zaměstnancům v oblasti BOZP
  • vybavit zaměstnance potřebnými pracovními, ochrannými a dezinfekčními pomůckami
  • vést knihu úrazů
  • docházkový systém