… víme co potřebujete

Zajištění auditu

Povinnost mít auditorem ověřenou účetní závěrku řádnou a mimořádnou mají účetní jednotky dle zákona o účetnictví.

Zeptejte se nás, zda musíte mít auditorskou zprávu Vaší firmy – KONTAKT

  • Zajistíme Vám v součinnosti s externími pracovníky ověření Vaší účetní jednotky.
  • Stanovíme si plán, jak postupovat v inventarizaci jednotlivých účtů rozvahy.
  • Zaměříme se na inventarizaci majetku a závazků společnosti, jak fyzickou, tak dokladovou.
  • Průběžně Vás budeme informovat o probíhajícím auditu firmy.

Našim cílem je s Vaší pomocí docílit ověření účetnictví auditorskou zprávou s nejlepším výsledkem

logo_kacr

 

www.kacr.cz