… víme co potřebujete

Nové pravidla pro uplatňování srážkové daně z podílů na zisku u SRO

Podíl na zisku náleží : na základě schválené účetní závěrky valnou hromadou jednatelem a to nejpozději do 6-ti měsíců po skončení účetního období. Srážková daň ve výši 15% platí i nadále pro výplaty podílů na zisku a ze záloh na zisku, které jsou možné za určitých podmínek….