… víme co potřebujete

Kontrolní hlášení u společností (sdružení) bez právní subjektivity –

Vzhledem k tomu, že se od 1.7.2017 mění podávání kontrolního hlášení u společníků sdružení a to přechodným ustanovením, kdy společnosti založené před tímto datem mohou podávat KH jen za osobu-společníka, který vede účetnictví-daňovou evidenci jen za sebe. u společností založených po 1.7.2017 musí KH podávat každý sám. V budoucnu FS vydá metodiku k této problematice.