… víme co potřebujete

K vyrovnání a úprav odpočtu daně od 1.7.2017 u DPH

Nově se bude upravovat odpočet DPH u dlouhodobého majetku pokud dojde ze ztrátě, zničení, či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny. Otázkou je, jakým způsobem výše uvedené doložit a použít důkazní prostředky, aby byla ztráta, zničení a odcizení jako důkaz bráno na zřetel. Likvidačním protokol zjištěný inventarizací u předpisu manka či škody k úhradě odpovědného zaměstnance?